หน้าแรก

ผู้บัญชาการ

 

พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต

ผบช.สยศ.ตร.

ปณิธานความดีปีมหามงคล

"  ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน "

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข้อมูลเผยแพร่

Apr

02

2564

สถิติทะเบียนหนังสือรับของ สยศ.ตร. ปี พ.ศ.2564 (ม.ค.-มี.ค.)

สถิติทะเบียนหนังสือรับ ปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.) เดือนมกราคม จำนวน 345    รายการ เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 305    รายการ เดือนมีนาคม จำนวน 370    รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1020   รายการ   


Mar

08

2564

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2


Mar

08

2564

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1


Jan

07

2564

สถิติทะเบียนหนังสือรับของสยศ.ตร. ปี พ.ศ.2563

สถิติทะเบียนหนังสือรับ ปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.) เดือนมกราคม จำนวน 682    รายการ เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 668    รายการ เดือนมีนาคม จำนวน 832    รายการ เดือนเมษายน จำนวน 762    รายการ เดือนพฤษภาคม จำนวน 534    รายการ เดือนมิถุนายน จำนวน 641    รายการ เดือนกรกฎาคม จำนวน 739    รายการ เดือนสิงหาคม จำนวน 710    รายการ เดือนกันยายน จำนวน 381    รายการ เดือนตุลาคม จำนวน 471    […]


May

27

2563

สถิติการให้บริการ (ข้อมูลสถิติคดีอาญา)

สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://gis.police.go.th/cstat


Jul

25

2565

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 9 เดือน) คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด


Dec

29

2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลด : รายงานผลการปฏิบัติราชการ


Nov

22

2564

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลด : แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


Aug

18

2564

แผนปฏิบัติราชการของ สยศ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติราชการของ สยศ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


Mar

30

2564

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จำแนกตามหน่วยงาน)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จำแนกตามหน่วยงาน) – หน้าปก จำแนกปี 64 – รวมเล่มจำแนก 64  – ใบแทรกแก้ไขเล่มจำแนก ปี 64


Sep

21

2565

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


Sep

12

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (โครงการบ้านพิพรพงษ์ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (โครงการบ้านพิพรพงษ์ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Aug

29

2565

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ (โครงการบ้านพิพรพงษ์ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


Aug

24

2565

ประกาศราคากลางงานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (โครงการบ้านพิพรพงษ์ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางงานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (โครงการบ้านพิพรพงษ์ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Aug

10

2565

ประกาศกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


   ประกาศจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.  (19 Jan 66)

 

TOR + ผนวก ก. + แบบ บก.04   ประกาศจ้างที่ปรึกษา (ล่าสุด)  

   ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.  (19 Jan 66)

 

ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษา  

   ประกาศจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ตร.  (03 Jan 66)

ประกาศจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.   ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและปัจจัยที่สงผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา


   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.  (03 Jan 66)

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา


   ประกาศ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (20 Dec 65)

ประกาศ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสำรวจความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ติดต่อสอบถาม

previous arrow
next arrow
Slider

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save