หน้าแรก

ผู้บัญชาการ

พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์

 

พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์

ผบช.สยศ.ตร.

ปณิธานความดีปีมหามงคล

"  ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน "

ข้อมูลเผยแพร่

พ.ค.

29

2563

สถิติทะเบียนหนังสือรับของสยศ.ตร. (ม.ค.-พ.ค.) ปี พ.ศ.2563

สถิติทะเบียนหนังสือรับ ปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานยุทธศาสต […]


พ.ค.

27

2563

สถิติการให้บริการ (ข้อมูลสถิติคดีอาญา)

สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://gis.police.go.th […]


เม.ย.

16

2563

คำสั่ง สยศ.ตร.ที่ 15/2563 บรรจุแต่งตั้ง 7 ราย

คำสั่ง สยศ.ตร.ที่ 55/2563 แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้ […]


เม.ย.

01

2563

คำสั่ง สยศ.ตร.ที่ 52/2563 บรรจุแต่งตั้ง 2 ราย

คำสั่ง สยศ.ตร.ที่ 15/2563 แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้ […]


มี.ค.

16

2563

คำสั่ง สยศ.ตร.ที่ 38/2563 บรรจุแต่งตั้ง 10 ราย

คำสั่ง สยศ.ตร.ที่ 38/2563 แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้ […]


ก.ค.

13

2563

แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ […]


มิ.ย.

26

2563

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรว […]


มิ.ย.

16

2563

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน […]

ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ62  

มิ.ย.

05

2563

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


พ.ค.

27

2563

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


   สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล  (23 พ.ย. 63)

สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล (ตรวจวั […]


   ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดแฮลกอฮอล์แบบยืนยันผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (25 มิ.ย. 63)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจวัดแฮลกอฮอล์  

   ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (08 พ.ค. 63)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อ […]

ebidding080563  

   ร่างขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะ ของเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล  (14 เม.ย. 63)

   แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (24 ก.พ. 63)

ประกาศ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ […]


กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ติดต่อสอบถาม

Scroll Up