หน้าแรก

ผู้บัญชาการ

 

พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์

ผบช.สยศ.ตร.

ปณิธานความดีปีมหามงคล

"  ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน "

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข้อมูลเผยแพร่

เม.ย.

02

2564

สถิติทะเบียนหนังสือรับของ สยศ.ตร. ปี พ.ศ.2564 (ม.ค.-มี.ค.)

สถิติทะเบียนหนังสือรับ ปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานยุทธศาสต […]


มี.ค.

08

2564

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ปีงบป […]


มี.ค.

08

2564

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ปีงบป […]


ม.ค.

07

2564

สถิติทะเบียนหนังสือรับของสยศ.ตร. ปี พ.ศ.2563

สถิติทะเบียนหนังสือรับ ปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานยุทธศาสต […]


พ.ค.

27

2563

สถิติการให้บริการ (ข้อมูลสถิติคดีอาญา)

สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://gis.police.go.th […]


ธ.ค.

29

2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำร […]


พ.ย.

22

2564

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ […]


ส.ค.

18

2564

แผนปฏิบัติราชการของ สยศ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติราชการของ สยศ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


มี.ค.

30

2564

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จำแนกตามหน่วยงาน)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 […]


มี.ค.

30

2564

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำแนกตามหน่วยงาน)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 […]


เม.ย.

10

2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 ศปก.ตร. (แยกเป็นรายเดือน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบ […]


เม.ย.

10

2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายเดือน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบ […]


เม.ย.

10

2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2564 (แยกเป็นรายเดือน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบ […]


ธ.ค.

02

2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื […]


พ.ย.

16

2564

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา (Android POS) พร้อมสัญญาณ Internet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อ […]


   ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา (Android POS) พร้อมสัญญาณ internet เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าพนักงานจราจร จำนวน 1,000 เครื่อง  (31 ม.ค. 65)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร […]


   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (02 ธ.ค. 64)

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื […]


   ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา (Android POS) พร้อมสัญญาณ Internet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (16 พ.ย. 64)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อ […]


   ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา (Android POS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (09 พ.ย. 64)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อ […]


   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา (Andriod POS)  (26 ต.ค. 64)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 […]


กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ติดต่อสอบถาม

Scroll Up