พิธีมอบประกาศเกียรคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2556

3 กันยายน 2013

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

DSCF4503 DSCF4497DSCF4394 DSCF4392DSCF4391 DSCF4387

ชมภาพกิจกรรม