ติดต่อ-สอบถาม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

อาคาร 1 ชั้น 13 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel : 02-205-3378 , Fax : 02-251-5326

Website : http://rtpstrategy.police.go.th

facebook : https://www.facebook.com/rtpstrategy

e-mail : [email protected]

 

แผนผังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

sitemap

 

แผนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

map