ผู้บังคับบัญชา

 

kraibun

พล.ต.ท.ไกรบุญ  ทรวดทรง

ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

 

001-600dp-bg-bluei-re          001-600dp-bg-bluei-re          chokchai-leangon          001-600dp-bg-bluei-re

พล.ต.ต.นพปฎล  อินทอง    พล.ต.ต.กฤษฎา  สุรเชษฐพงษ์     พล.ต.ต.โชคชัย  เหลืองอ่อน     พล.ต.ต.พิสิฐ  ตันประเสริฐ

รอง ผบช.สยศ.ตร.(๑)          รอง ผบช.สยศ.ตร.(๒)/CIO สยศ.ตร.     รอง ผบช.สยศ.ตร.(๓)        รอง ผบช.สยศ.ตร.(๔)

2-bg-blue         2-bg-blue          somcha-bg-bluei          somcha-bg-bluei

พ.ต.อ.อรุณ อมรวิริยะกุล       พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ          พ.ต.อ.บุญเลิศ  ว่องวัจนะ          พล.ต.ต.เนติพงศ์  ธาตุทำเล

ผบก.ยศ.                             ผบก.ผอ.                            ผบก.ผก.                          ผบก.วจ.