เงินบริจาคบริหารจัดการจราจร

17 กันยายน 2019

“หนังสือ ตร. ที่ 0007.22-2957 ลง 6 ก.ย.62 กำชับการปฏิบัติ”
 
“หลักเกณฑ์การจ่ายเงินฯ”


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของ สยศ.ตร. ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

30 กรกฎาคม 2019

Trulli
Trulli
Trulli


บัญชีสำรวจพลขับประจำรถยนต์และจักรยานยนต์

10 พฤษภาคม 2019

ดาวน์โหลด : บัญชีสำรวจพลขับประจำรถยนต์และจักรยานยนต์

“คลิ๊กที่นี้”


เอกสารประกอบคำบรรยาย พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

23 เมษายน 2019

เอกสารประกอบคำบรรยาย พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

:::“ดาวน์โหลด ที่นี่ คลิ๊ก”:::

 


แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

14 เมษายน 2019

แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “ดาวโหลด คลิ๊กที่นี่”


ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เรื่องรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

22 กุมภาพันธ์ 2019

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ “คลิ๊กที่นี่”

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************


ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8 กุมภาพันธ์ 2019

รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่


2. (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

29 มกราคม 2019

ดาวน์โหลด (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “คลิ๊กที่นี่”


1.แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

29 มกราคม 2019

ดาวน์โหลด แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “คลิ๊กที่นี่”


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติ นายสิบตำรวจ

24 มกราคม 2019

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติ นายสิบตำรวจ “คลิ๊กที่นี่”