ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 พฤศจิกายน 2017

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download รายละเอียด Click.!

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง

17 พฤศจิกายน 2017

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี 

ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 คัน

Download รายละเอียด Click.!

สามารถส่งคำเสนอแนะและวิจารณ์มาที่ E-mail : [email protected]


ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

3 พฤศจิกายน 2017

ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

ร.ต.อ.วรกฤษฎ์  นุใหม่

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด CLick

 


การจัดผลัดเข้าปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดระเบียบแถวประชาชน งานพระราชพิธีฯ หน้า CTW (แก้ไข24ต.ค.60)

20 ตุลาคม 2017

รายละเอียดของฝ่ายจัดระเบียบแถวประชาชน(แก้ไข 24 ต.ค.60)

การจัดผลัดแบ่งเป็น 3 ผลัด คือ

ผลัดที่ 1 (05.00 น. – 12.00 น.)

- รายงานตัวที่หัวหน้าชุดเวลา 05.00 น. ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร.

- เข้าปฏิบัติงาน 06.00 น. เพื่ออธิบายรายละเอียดงาน ณ ห้องพยาบาลติดแอร์ (ติดบันไดเลื่อน) หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์

ผลัดที่ 2 (12.00 น. – 19.00 น.)

- รายงานตัวที่หัวหน้าชุดเวลา 11.00 น. ณ ห้องพยาบาลติดแอร์ (ติดบันไดเลื่อน ) หน้าลานเซ็นทรัลเวิล

- เข้าปฏิบัติงาน 11.30 น. เพื่อรับมอบงานจากผลัดเดิม

ผลัดที่ 3 (ตั้งแต่ 19.00 น. จนกว่าภารกิจจะเสร็จแล้ว)

- รายงานตัวที่หัวหน้าชุด เวลา 18.00 น. ณ ห้องพยาบาลติดแอร์(ติดบันได้เลื่อน) หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์

- เข้าปฏิบัติงาน 18.30 น. เพื่อรับมอบงานจากผลัดเดิม

ปล. ผลัดที่ 3 หลัง 22.00 น. เปลี่ยนจากชุดเต็มยศไว้ทุกข์(พร้อมหมวก) เป็นชุดปกติขาวไว้ทุกข์(พร้อมหมวก)

DOWNLOAD รายชื่อเจ้าหน้าที่ของฝ่ายจัดระเบียบแถวประชาชน งานพระราชพิธีฯ หน้า CTW (แก้ไข 24ต.ค.60)


รายชื่อข้าราชการตำรวจจิตอาสาฯ (ฝ่ายพิธีการ) งานถวายดอกไม้จันทน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ฉบับแก้ไขวันที่ 25 ต.ค.60

20 ตุลาคม 2017

หากท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ กรุณาประสานกับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลานั้นๆ ด้วยตัวเอง

และโปรดแจ้งชื่อที่

1. ร.ต.อ.หญิง ราตรี แสนคำ 

2. ส.ต.ต.หญิง ชิชา ปัญญ์เอกวงศ์

เบอร์ติดต่อ 02-2051250, 02-2052213

download รายชื่อข้าราชการตำรวจจิตอาสาฯ ที่มีรายชื่อ(ฝ่ายพิธีการ) เพิ่มเติม 20 ต.ค.60


ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์

18 ตุลาคม 2017


ซักซ้อมการปฏิบัติพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ต.ค.60

18 ตุลาคม 2017

DOWNLOAD ซักซ้อมการปฏิบัติพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ powerpoint

DOWNLOAD ซักซ้อมการปฏิบัติพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ PDF


รายชื่อจิตอาสาประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ต.ค.60

18 ตุลาคม 2017

1. รายชื่อจิตอาสาประชาชน ข้อมูลวันที่ 18 ต.ค.60


Download แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. ประจำปี 2561

10 ตุลาคม 2017

Download แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. ประจำปี 2561


คำสั่ง สยศ.ตร. เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงินของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

10 ตุลาคม 2017

Download : คำสั่ง สยศ.ตร. เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงินของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ