การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

13 มกราคม 2019

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด เอกสารการสมัคร “คลิ๊กที่นี่”


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการตำรวจ

6 มกราคม 2019

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการตำรวจ ” คลิ๊กที่นี่ ”

ดาวน์โหลดคลิ๊ก


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติ น.ตร.สัญญาบัตร

23 ธันวาคม 2018

แบบฟอร์มประวัติ น.ตร.สัญญาบัตร  คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลด “คลิ๊ก”

 


ข้าราชการตำรวจสังกัด สยศ.ตร. ปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา ตร. ในวันเสาร์ที่ ๑ ธ.ค.๖๑ ณ บริเวณคลองคูเมืองเดิมและสะพานผ่านพิภพลีลา

4 ธันวาคม 2018


จิตอาสาพัฒนาเส้นทางทรงจักรยาน ฯ แก้ไขล่าสุด (๑๙ พ.ย.๖๑)

19 พฤศจิกายน 2018

จิตอาสาพัฒนาเส้นทางทรงจักรยาน ฯ แก้ไขล่าสุด (๑๙ พ.ย.๖๑)

ดาวน์โหลด (คลิ๊ก)


แนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

9 พฤศจิกายน 2018

แนวทางการดำเนินการกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดาวน์โหลด ที่นี่ (คลิ๊ก)


บันทึกข้อมูล

26 ตุลาคม 2018

1.บัญชีผู้เหมาะสม (ก๊อฟ)

2.รายละเอียดกำลังพล (เก๋)


พิธีมอบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 3 ต.ค. 61

3 ตุลาคม 2018


 


ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27 กันยายน 2018

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิ๊ก


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของ สยศ.ตร. ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

4 สิงหาคม 2018