แนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

9 พฤศจิกายน 2018

แนวทางการดำเนินการกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดาวน์โหลด ที่นี่ (คลิ๊ก)


บันทึกข้อมูล

26 ตุลาคม 2018

1.บัญชีผู้เหมาะสม (ก๊อฟ)

2.รายละเอียดกำลังพล (เก๋)


พิธีมอบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 3 ต.ค. 61

3 ตุลาคม 2018


 


ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27 กันยายน 2018

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิ๊ก


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของ สยศ.ตร. ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

4 สิงหาคม 2018


 


โครงการไทยนิยมยั่งยืนของ ตร.

28 มีนาคม 2018

ดาวโหลดเอกสาร Click!


Download แบบฟอร์มรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ขึ้นไป เพื่อเข้าเวร ศปก.ตร.

22 มีนาคม 2018

Download แบบฟอร์มรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ขึ้นไป เพื่อเข้าเวร ศปก.ตร.


สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกการทำงานแบบมีส่วนร่วม

5 กุมภาพันธ์ 2018

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ในวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ทองสมบูรณ์คลับ ต.ปากท่อ อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

*

*

*

*

*


สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 61 รูป เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ใน วันพุธที่ 3 ม.ค. 2561 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

23 มกราคม 2018

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 61 รูป เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ใน วันพุธที่ 3 ม.ค. 2561  ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

x


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62

22 มกราคม 2018

Download.! วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62