แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

14 เมษายน 2019

แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “ดาวโหลด คลิ๊กที่นี่”


ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เรื่องรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

22 กุมภาพันธ์ 2019

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ “คลิ๊กที่นี่”

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************


ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8 กุมภาพันธ์ 2019

รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่


2. (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

29 มกราคม 2019

ดาวน์โหลด (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “คลิ๊กที่นี่”


1.แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

29 มกราคม 2019

ดาวน์โหลด แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “คลิ๊กที่นี่”


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติ นายสิบตำรวจ

24 มกราคม 2019

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติ นายสิบตำรวจ “คลิ๊กที่นี่”


การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

13 มกราคม 2019

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด เอกสารการสมัคร “คลิ๊กที่นี่”


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการตำรวจ

6 มกราคม 2019

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการตำรวจ ” คลิ๊กที่นี่ ”

ดาวน์โหลดคลิ๊ก


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติ น.ตร.สัญญาบัตร

23 ธันวาคม 2018

แบบฟอร์มประวัติ น.ตร.สัญญาบัตร  คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลด “คลิ๊ก”

 


ข้าราชการตำรวจสังกัด สยศ.ตร. ปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา ตร. ในวันเสาร์ที่ ๑ ธ.ค.๖๑ ณ บริเวณคลองคูเมืองเดิมและสะพานผ่านพิภพลีลา

4 ธันวาคม 2018