แนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวทางการดำเนินการกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดาวน์โหลด ที่นี่ (คลิ๊ก)