รายชื่อเจ้าหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ต.ค.60