ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี 

ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 คัน

Download รายละเอียด Click.!

สามารถส่งคำเสนอแนะและวิจารณ์มาที่ E-mail : [email protected]