ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ฝอ.สยศ.ตร.

 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ฝอ.สยศ.ตร. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

DSC03738

DSC03743

ชมภาพกิจกรรม