ข้าราชการตำรวจสังกัด สยศ.ตร. ปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา ตร. ในวันเสาร์ที่ ๑ ธ.ค.๖๑ ณ บริเวณคลองคูเมืองเดิมและสะพานผ่านพิภพลีลา