รายชื่อข้าราชการตำรวจจิตอาสาฯ (ฝ่ายพิธีการ) งานถวายดอกไม้จันทน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ฉบับแก้ไขวันที่ 25 ต.ค.60

หากท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ กรุณาประสานกับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลานั้นๆ ด้วยตัวเอง

และโปรดแจ้งชื่อที่

1. ร.ต.อ.หญิง ราตรี แสนคำ 

2. ส.ต.ต.หญิง ชิชา ปัญญ์เอกวงศ์

เบอร์ติดต่อ 02-2051250, 02-2052213

download รายชื่อข้าราชการตำรวจจิตอาสาฯ ที่มีรายชื่อ(ฝ่ายพิธีการ) เพิ่มเติม 20 ต.ค.60