ผู้บังคับบัญชา


**

พล.ต.ต.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์

รรท.ผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

นโยบายและแผน

1.นโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.นโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
3.ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
5.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
6.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(2555-2558) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7.แผนอัคคีภัย สยศ.ตร.
8.ร่างแผนปฏิบัติราชการ ตร. ปี พ.ศ. 2558
9.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ปี พ.ศ. 2557
10.แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจปีพ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘

ร่วมลงนามถวายพระพร


ข่าวล่าสุด

ประชุมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของ ยศ. ว.จ. และ ฝอ.สยศ.ตร.

ประชุมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของ ยศ. ว.จ. และ ฝอ.สยศ.ตร.

ตุลาคม 15th, 2014

พล.ต.ท.จิตต์เจรญ เวลาดีวงณ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร.13) เป็นประธานประชุมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการขออ่านต่อ..

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
ข้าราชการสังกัด ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 2557

ข้าราชการสังกัด ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 2557

ตุลาคม 7th, 2014

ข้าราชการสังกัด ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 255อ่านต่อ..

No thumbnail available
No thumbnail available
No thumbnail available

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 5 กันยายน 2557 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตุลาคม 6th, 2014

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 5 กันยายน 2557  part 1 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 5 กัอ่านต่อ..

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด สยศ.ตร.  ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม รพีพัฒนศักดิ์ อาคาร 25 ชั้น 13 วันอังคาร ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557
รายชื่ออนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557
กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กันยายน 16th, 2014

กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่านต่อ..

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเปิดสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเปิดสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

กันยายน 12th, 2014

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2557 ถึง 24 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายออ่านต่อ..