ผู้บังคับบัญชา


**

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง

ผบช.สยศ.ตร.

นโยบายและแผน

1.ยุทธศาสตร์ ตร. พ.ศ.2555 - 2564
2.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.แผนอัคคีภัย สยศ.ตร. ปี 2560
4.แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ปี พ.ศ. 2561
5.ระเบียบบ้านพัก สยศ.ตร.
6.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
7.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
8.คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
9.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พ.ศ.2559
10.ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ลิงค์น่าสนใจ

ปณิธานความดีปีมหามงคล

ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

ข่าวล่าสุด

No thumbnail available

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

มกราคม 13th, 2019

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบปรอ่านต่อ..

No thumbnail available

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการตำรวจ

มกราคม 6th, 2019

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการตำรวจ " คลิ๊กที่นี่ " "ดาวน์โหลดคลิ๊ก" อ่านต่อ..

No thumbnail available

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติ น.ตร.สัญญาบัตร

ธันวาคม 23rd, 2018

แบบฟอร์มประวัติ น.ตร.สัญญาบัตร  คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด "คลิ๊ก"  อ่านต่อ..

No thumbnail available
No thumbnail available

จิตอาสาพัฒนาเส้นทางทรงจักรยาน ฯ แก้ไขล่าสุด (๑๙ พ.ย.๖๑)

พฤศจิกายน 19th, 2018

จิตอาสาพัฒนาเส้นทางทรงจักรยาน ฯ แก้ไขล่าสุด (๑๙ พ.ย.๖๑) ดาวน์โหลด (คลิ๊ก)อ่านต่อ..

No thumbnail available

แนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พฤศจิกายน 9th, 2018

แนวทางการดำเนินการกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดาวน์โหอ่านต่อ..

No thumbnail available

บันทึกข้อมูล

ตุลาคม 26th, 2018

1.บัญชีผู้เหมาะสม (ก๊อฟ) 2.รายละเอียดกำลังพล (เก๋)อ่านต่อ..

No thumbnail available
No thumbnail available

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กันยายน 27th, 2018

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิ๊กอ่านต่อ..

No thumbnail available