ผู้บังคับบัญชา


**

พล.ต.ต.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์

รรท.ผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

นโยบายและแผน

ร่วมลงนามถวายพระพร


ข่าวล่าสุด

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน

ธันวาคม 17th, 2014

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน  ประจำปีงบปอ่านต่อ..

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตำรวจ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตำรวจ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558

ธันวาคม 12th, 2014

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตำรวจ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำอ่านต่อ..

แบบฟอร์มทำเนียบกำลังพล

แบบฟอร์มทำเนียบกำลังพล

ธันวาคม 3rd, 2014

1.แบบฟอร์มทำเนียบกำลังพล1 Download Click! 2.แบบฟอร์มทำเนียบกำลังพล2 Download Click!อ่านต่อ..

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ธันวาคม 3rd, 2014

ข้าราชการตำรวจสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผอ่านต่อ..

แบบรายงานครุภัณฑ์ยานพาหนะ

แบบรายงานครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ธันวาคม 2nd, 2014

แบบรายงานครุภัณฑ์ยานพาหนะอ่านต่อ..

คำแถลงนโยบายรัฐบาล

คำแถลงนโยบายรัฐบาล

ธันวาคม 1st, 2014

คำแถลงนโยบายรัฐบาลอ่านต่อ..

แบบฟอร์มนโยบายรัฐบาล

แบบฟอร์มนโยบายรัฐบาล

ธันวาคม 1st, 2014

1.แบบฟอร์มนโยบายรายเดือน 2.แบบฟอร์มนโยบายรายสัปดาห์อ่านต่อ..

รายงาน สงป.

รายงาน สงป.

ธันวาคม 1st, 2014

Download : รายงาน สงป. Click!อ่านต่อ..

No thumbnail available

กองยุทธศาสตร์ สยศ.ตร. ประกาศเรื่องการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ครั้งที่ 2)

พฤศจิกายน 27th, 2014

กองยุทธศาสตร์ สยศ.ตร. ประกาศเรื่องการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ครั้งที่ 2) กำหนด รับ - ยือ่านต่อ..

ประชุมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของ ยศ. ว.จ. และ ฝอ.สยศ.ตร.

ประชุมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของ ยศ. ว.จ. และ ฝอ.สยศ.ตร.

ตุลาคม 15th, 2014

พล.ต.ท.จิตต์เจรญ เวลาดีวงณ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร.13) เป็นประธานประชุมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการขออ่านต่อ..