ผู้บังคับบัญชา


**

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง

ผบช.สยศ.ตร.

นโยบายและแผน

1.ยุทธศาสตร์ ตร. พ.ศ.2555 - 2564
2.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2555 - 2558) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.แผนอัคคีภัย สยศ.ตร.
5.แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ปี พ.ศ. 2559
6.แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจปีพ.ศ.2557 - 2558
7.ระเบียบบ้านพัก สยศ.ตร.
8.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
9.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
10.คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
11.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พ.ศ.2559

ลิงค์น่าสนใจ

ปณิธานความดีปีมหามงคล

ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

ข่าวล่าสุด

ผบช.สยศ.ตร. ประชุมมอบนโยบาย ประจำปี 2559

ผบช.สยศ.ตร. ประชุมมอบนโยบาย ประจำปี 2559

ตุลาคม 11th, 2016

ผบช.สยศ.ตร. ประชุมมอบนโยบาย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-6 ต.ค. 59 ผบช. ได้มอบแนวคิดในการปฏิบัติงอ่านต่อ..

No thumbnail available

คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ตุลาคม 3rd, 2016

Download : คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558อ่านต่อ..

No thumbnail available

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564 )

กันยายน 30th, 2016

Download : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564 ) Download : power point อ่านต่อ..

No thumbnail available
No thumbnail available

แบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559

กันยายน 29th, 2016

Download : แบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน Download : แบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการของ ตร.อ่านต่อ..

โครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชากรประจำปี พ.ศ.2559 และตัวชีวัด

โครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชากรประจำปี พ.ศ.2559 และตัวชีวัด

กันยายน 20th, 2016

โครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชากรประจำปี พ.ศ.2559 และตัวชีวัด ระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค.2559 ณ ห้องปอ่านต่อ..

โครงการสัมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โครงการสัมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กันยายน 14th, 2016

โครงการสัมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเตรียมคอ่านต่อ..

No thumbnail available

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)

สิงหาคม 17th, 2016

Download : เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) อ่านต่อ..

สมุดโทรศัพท์ สยศ.ตร. ปี 2559

สมุดโทรศัพท์ สยศ.ตร. ปี 2559

กรกฎาคม 7th, 2016

Download : สมุดโทรศัพท์ สยศ.ตร.อ่านต่อ..

พิธีรายงานตัวและมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

พิธีรายงานตัวและมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

กรกฎาคม 4th, 2016

พิธีรายงานตัวและมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ  วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลอ่านต่อ..