ผู้บังคับบัญชา


**

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง

ผบช.สยศ.ตร.

นโยบายและแผน

1.ยุทธศาสตร์ ตร. พ.ศ.2555 - 2564
2.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.แผนอัคคีภัย สยศ.ตร. ปี 2560
4.แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ปี พ.ศ. 2560
5.ระเบียบบ้านพัก สยศ.ตร.
6.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
7.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
8.คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
9.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พ.ศ.2559
10.ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ลิงค์น่าสนใจ

ปณิธานความดีปีมหามงคล

ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

ข่าวล่าสุด

No thumbnail available

การจัดผลัดเข้าปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดระเบียบแถวประชาชน งานพระราชพิธีฯ หน้า CTW (20ต.ค.60)

ตุลาคม 20th, 2017

ผลัดที่ 3 ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดปกติขาว หลังจากเวลา 22.00 น. ให้ใส่ชุดเต็มยศตลอดการปฏิบัติงานทุกผลัด อ่านต่อ..

No thumbnail available
No thumbnail available
No thumbnail available

ซักซ้อมการปฏิบัติพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ต.ค.60

ตุลาคม 18th, 2017

DOWNLOAD ซักซ้อมการปฏิบัติพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ powerpoint DOWNLOAD ซักซ้อมการปฏิบัติพิธีถวายดอกไอ่านต่อ..

No thumbnail available
No thumbnail available

Download แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. ประจำปี 2561

ตุลาคม 10th, 2017

Download แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. ประจำปี 2561อ่านต่อ..

No thumbnail available

คำสั่ง สยศ.ตร. เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงินของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

ตุลาคม 10th, 2017

Download : คำสั่ง สยศ.ตร. เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงินของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจอ่านต่อ..

No thumbnail available

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ต.ค.60

ตุลาคม 6th, 2017

1. รายชื่อผู้ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 2. ฝ่ายพิธีการ 3. ฝ่ายอำนวยควาอ่านต่อ..

No thumbnail available

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน กองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560

กันยายน 26th, 2017

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน กองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ชั้น 11 อ่านต่อ..

No thumbnail available

Download แบบฟอร์มรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุม ศปก.ตร. ของ สยศ.ตร.

มิถุนายน 16th, 2017

Download แบบฟอร์มรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุม ศปก.ตร. ของ สยศ.ตร.อ่านต่อ..