ผู้บังคับบัญชา


**

พล.ต.ท.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์

ผบช.สยศ.ตร.

นโยบายและแผน

1.ยุทธศาสตร์ ตร. พ.ศ.2555 - 2564
2.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2555 - 2558) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.แผนอัคคีภัย สยศ.ตร.
5.แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ปี พ.ศ. 2559
6.แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจปีพ.ศ.2557 - 2558
7.ระเบียบบ้านพัก สยศ.ตร.
8.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
9.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
10.คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
11.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พ.ศ.2559

ลิงค์น่าสนใจ

ปณิธานความดีปีมหามงคล

ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

ข่าวล่าสุด

No thumbnail available

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)

สิงหาคม 17th, 2016

Download : เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) อ่านต่อ..

สมุดโทรศัพท์ สยศ.ตร. ปี 2559

สมุดโทรศัพท์ สยศ.ตร. ปี 2559

กรกฎาคม 7th, 2016

Download : สมุดโทรศัพท์ สยศ.ตร.อ่านต่อ..

พิธีรายงานตัวและมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

พิธีรายงานตัวและมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

กรกฎาคม 4th, 2016

พิธีรายงานตัวและมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ  วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลอ่านต่อ..

No thumbnail available

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

มิถุนายน 13th, 2016

Download  : คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอ่านต่อ..

No thumbnail available

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) และแผ่นภาพแนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

มิถุนายน 7th, 2016

Download : 1.ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579 )(สรุปย่อ) Download : 2.แผ่นภาพ แนวอ่านต่อ..

No thumbnail available

แบบตรวจตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559‏

กุมภาพันธ์ 2nd, 2016

DOWNLOAD : แบบตรวจราชการ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร  อ่านต่อ..

No thumbnail available

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล

มกราคม 14th, 2016

Download : คู่มือแนวทางการปฏิบัติการกู้ภัยขององค์การสาธารณะกุศล 1 Download : คู่มือแนวทางการปฏิบัอ่านต่อ..

ข้าราชการ ตร. ผก. ร่วมบริจาคผ้าห่มช่วยภัยหนาวให้กับพี่น้องชาวไทย ส่งมอบให้  สภากาชาดไทยเป็นตัวแทนนำไปบริจาคแทนคะ จำนวน  112 ผืน

ข้าราชการ ตร. ผก. ร่วมบริจาคผ้าห่มช่วยภัยหนาวให้กับพี่น้องชาวไทย ส่งมอบให้ สภากาชาดไทยเป็นตัวแทนนำไปบริจาคแทนคะ จำนวน 112 ผืน

มกราคม 8th, 2016

ข้าราชการ ตร. ผก. ร่วมบริจาคผ้าห่มช่วยภัยหนาวให้กับพี่น้องชาวไทย ส่งมอบให้  สภากาชาดไทยเป็นตัวแทนนำไอ่านต่อ..

No thumbnail available

คำสั่งคุมสอบข้อเขียน กส.บช.ศ. ปี 2558

พฤศจิกายน 24th, 2015

Download : คำสั่งคุมสอบข้อเขียน กส.บช.ศ. ปี 2558 อ่านต่อ..

การประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของ สยศ.ตร.

การประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของ สยศ.ตร.

พฤศจิกายน 16th, 2015

การประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของ สยศ.ตร. ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประอ่านต่อ..