ผู้บังคับบัญชา


**

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง

ผบช.สยศ.ตร.

นโยบายและแผน

1.ยุทธศาสตร์ ตร. พ.ศ.2555 - 2564
2.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.แผนอัคคีภัย สยศ.ตร. ปี 2560
4.แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ปี พ.ศ. 2561
5.ระเบียบบ้านพัก สยศ.ตร.
6.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
7.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
8.คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
9.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พ.ศ.2559
10.ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ลิงค์น่าสนใจ

ปณิธานความดีปีมหามงคล

ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

ข่าวล่าสุด

No thumbnail available

แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมษายน 14th, 2019

แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "ดาวโหลด คลิ๊กที่นี่"อ่านต่อ..

No thumbnail available
No thumbnail available

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กุมภาพันธ์ 8th, 2019

รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวนอ่านต่อ..

No thumbnail available

2. (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มกราคม 29th, 2019

ดาวน์โหลด (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "คลิ๊กที่นี่"อ่านต่อ..

No thumbnail available

1.แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มกราคม 29th, 2019

ดาวน์โหลด แผนปฎิบัติราชการ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "คลิ๊กที่นี่"อ่านต่อ..

No thumbnail available

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติ นายสิบตำรวจ

มกราคม 24th, 2019

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติ นายสิบตำรวจ "คลิ๊กที่นี่" อ่านต่อ..

No thumbnail available

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

มกราคม 13th, 2019

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบปรอ่านต่อ..

No thumbnail available

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการตำรวจ

มกราคม 6th, 2019

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการตำรวจ " คลิ๊กที่นี่ " "ดาวน์โหลดคลิ๊ก" อ่านต่อ..

No thumbnail available

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติ น.ตร.สัญญาบัตร

ธันวาคม 23rd, 2018

แบบฟอร์มประวัติ น.ตร.สัญญาบัตร  คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด "คลิ๊ก"  อ่านต่อ..

No thumbnail available