ผู้บังคับบัญชา


**

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง

ผบช.สยศ.ตร.

นโยบายและแผน

1.ยุทธศาสตร์ ตร. พ.ศ.2555 - 2564
2.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.แผนอัคคีภัย สยศ.ตร. ปี 2560
4.แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ปี พ.ศ. 2560
5.ระเบียบบ้านพัก สยศ.ตร.
6.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
7.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
8.คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
9.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พ.ศ.2559
10.ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ลิงค์น่าสนใจ

ปณิธานความดีปีมหามงคล

ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

ข่าวล่าสุด

No thumbnail available

Download แบบฟอร์มรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุม ศปก.ตร. ของ สยศ.ตร.

มิถุนายน 16th, 2017

Download แบบฟอร์มรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุม ศปก.ตร. ของ สยศ.ตร.อ่านต่อ..

No thumbnail available

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มิถุนายน 13th, 2017

Download : เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่านต่อ..

No thumbnail available

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มิถุนายน 13th, 2017

Download : เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่านต่อ..

Download แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. ประจำปี 2560

Download แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. ประจำปี 2560

พฤษภาคม 3rd, 2017

Download แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. ประจำปี 2560อ่านต่อ..

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ(โครงการบ้านพิพรพงษ์ 4)

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ(โครงการบ้านพิพรพงษ์ 4)

เมษายน 26th, 2017

Download ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ(โครงการบ้านพิพรพงษ์ 4)อ่านต่อ..

Download สำเนาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. ประจำปี 2560 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. (2560 -2564)
กองแผนงานกิจการพิเศษจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ

กองแผนงานกิจการพิเศษจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ

กุมภาพันธ์ 28th, 2017

กองแผนงานกิจการพิเศษจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ ในวันศุกร์อ่านต่อ..

สมุดโทรศัพท์สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปี 2560

สมุดโทรศัพท์สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปี 2560

กุมภาพันธ์ 21st, 2017

Download : สมุดโทรศัพท์สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปี 2560อ่านต่อ..

ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

กุมภาพันธ์ 7th, 2017

ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันพอ่านต่อ..

ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560

ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560

มกราคม 4th, 2017

ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ในวันพุธ ทอ่านต่อ..