ผู้บังคับบัญชา


**

พล.ต.ท.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์

ผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

นโยบายและแผน

ลิงค์น่าสนใจ


ข่าวล่าสุด

ฝอ.สยศ.ตร. ร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิญฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558

ฝอ.สยศ.ตร. ร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิญฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558

กันยายน 28th, 2015

ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิญฐาน 1 นาที เนอ่านต่อ..

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 71 เครื่อง

ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 71 เครื่อง

กันยายน 28th, 2015

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรัอ่านต่อ..

พิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

พิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

สิงหาคม 21st, 2015

พิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนอ่านต่อ..

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดกิจกรรม

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดกิจกรรม "ตำรวจไทยปันน้ำใจให้คนไร้ที่พึ่ง " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สิงหาคม 21st, 2015

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม "ตำรวจไทยปันน้ำใจให้คนไร้ที่พึ่ง " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.อ่านต่อ..

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

สิงหาคม 17th, 2015

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจอ่านต่อ..

โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค.58 - 7 ส.ค.58
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (C-MEX 15) ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2558

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (C-MEX 15) ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2558

สิงหาคม 6th, 2015

สถานการณ์การฝึกภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล ณ ห้องประชุมสำนักงานยุทธศาสตอ่านต่อ..

พล.ต.ท.รุ่งฤทธิ์  ซุ่นทรัพย์ ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ศปก.ตร.

พล.ต.ท.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ศปก.ตร.

มิถุนายน 19th, 2015

พล.ต.ท.รุ่งฤทธิ์  ซุ่นทรัพย์ ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ 168/2558  ในวันศุกร์อ่านต่อ..

No thumbnail available

การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรีในแต่ละด้านหลัก

พฤษภาคม 29th, 2015

สามารถดาวโหลดข้อมูลการรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรีในแต่ละด้านหลักอ่านต่อ..

No thumbnail available

สรุปคะแนนประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี งปม.57 (กพร. e-SAR)

พฤษภาคม 29th, 2015

สามารถดาวโหลดข้อมูล สรุปคะแนนประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี งปม.57 (กพร. e-SAR) ได้ที่นี้ อ่านต่อ..