ผู้บังคับบัญชา


**

พล.ต.ท.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์

ผบช.สยศ.ตร.

นโยบายและแผน

1.ยุทธศาสตร์ ตร. พ.ศ.2555 - 2564
2.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2555 - 2558) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.แผนอัคคีภัย สยศ.ตร.
5.แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ปี พ.ศ. 2559
6.แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจปีพ.ศ.2557 - 2558
7.ระเบียบบ้านพัก สยศ.ตร.
8.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
9.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
10.คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
11.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พ.ศ.2559

ลิงค์น่าสนใจ

ปณิธานความดีปีมหามงคล

ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชากรประจำปี พ.ศ.2559 และตัวชีวัด

โครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชากรประจำปี พ.ศ.2559 และตัวชีวัด

กันยายน 20th, 2016

โครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชากรประจำปี พ.ศ.2559 และตัวชีวัด ระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค.2559 ณ ห้องปอ่านต่อ..

โครงการสัมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โครงการสัมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กันยายน 14th, 2016

โครงการสัมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเตรียมคอ่านต่อ..

No thumbnail available

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)

สิงหาคม 17th, 2016

Download : เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) อ่านต่อ..

สมุดโทรศัพท์ สยศ.ตร. ปี 2559

สมุดโทรศัพท์ สยศ.ตร. ปี 2559

กรกฎาคม 7th, 2016

Download : สมุดโทรศัพท์ สยศ.ตร.อ่านต่อ..

พิธีรายงานตัวและมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

พิธีรายงานตัวและมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

กรกฎาคม 4th, 2016

พิธีรายงานตัวและมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ  วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลอ่านต่อ..

No thumbnail available

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

มิถุนายน 13th, 2016

Download  : คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอ่านต่อ..

No thumbnail available

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) และแผ่นภาพแนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

มิถุนายน 7th, 2016

Download : 1.ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579 )(สรุปย่อ) Download : 2.แผ่นภาพ แนวอ่านต่อ..

No thumbnail available

แบบตรวจตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559‏

กุมภาพันธ์ 2nd, 2016

DOWNLOAD : แบบตรวจราชการ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร  อ่านต่อ..

No thumbnail available

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล

มกราคม 14th, 2016

Download : คู่มือแนวทางการปฏิบัติการกู้ภัยขององค์การสาธารณะกุศล 1 Download : คู่มือแนวทางการปฏิบัอ่านต่อ..

ข้าราชการ ตร. ผก. ร่วมบริจาคผ้าห่มช่วยภัยหนาวให้กับพี่น้องชาวไทย ส่งมอบให้  สภากาชาดไทยเป็นตัวแทนนำไปบริจาคแทนคะ จำนวน  112 ผืน

ข้าราชการ ตร. ผก. ร่วมบริจาคผ้าห่มช่วยภัยหนาวให้กับพี่น้องชาวไทย ส่งมอบให้ สภากาชาดไทยเป็นตัวแทนนำไปบริจาคแทนคะ จำนวน 112 ผืน

มกราคม 8th, 2016

ข้าราชการ ตร. ผก. ร่วมบริจาคผ้าห่มช่วยภัยหนาวให้กับพี่น้องชาวไทย ส่งมอบให้  สภากาชาดไทยเป็นตัวแทนนำไอ่านต่อ..